Tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

 

Automaalaamo Custom Paint Vääksy

Konkosentie 12

17200 VÄÄKSY

Pekko Saukkola

automaalaamo.custompaint@gmail.com

puh. 0440 530 896

 

Tämä on henkilötietolain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen yhdistetty rekisteriseloste sekä tiedote Yrityksen asiakkaille, mahdollisille potentiaalisille asiakkaille ja verkkosivuston käyttäjille.

Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme tietojasi. Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään, sekä mahdollisesti muista julkisista saatavilla olevista rekistereistä. Käsittelemme tietojasi mahdollisimman tietoturvallisesti. Tutustu asiaan ja ole yhteydessä, jos tulee kysyttävää.

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen hallinnointiin, ylläpitoon ja kehittämiseen. Tietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, mikä tarkoittaa Yrityksen liiketoiminnallista tarvetta käsitellä tietoja asiakassuhteen hoitamisen tai potentiaalisten asiakassuhteiden kehittämisen yhteydessä. Käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yrityksen nimi. Lisäksi saatamme käsitellä IP-osoitetta verkkosivuston käytön yhteydessä, mikä auttaa meitä tunnistamaan käyttäjien tarpeita ja parantamaan palveluitamme. Mikäli keräämme tietoa verkkosivustolta, käytämme asianmukaista evästekyselyä, jossa käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeistä.

Keräämme vain välttämättömät tiedot ja huolehdimme siitä, että tietojen käsittely on perusteltua, asianmukaista ja tarpeellista määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Hän voi pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista, tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalain vastaisesti. Lisätietoja tietosuojavaltuutetun toiminnasta löydät osoitteesta: https://tietosuoja.fi Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn oikeuksiaan koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse Yrityksen yllä olevaan osoitteeseen. Vastaamme pyyntöön yhden (1) kuukauden sisällä.

 

  1. Tiedonlähteet

 

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tiedot kerätään suostumuksella suoraan heiltä itseltään. Tietoja kerätään verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta, verkkosivustovierailujen yhteydessä sekä henkilökohtaisissa tai digitaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi saatamme hankkia tietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta tai muista liiketoiminnallisista rekistereistä.

 

  1. Tietojen mahdolliset luovutukset

 

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa palvelun toteuttamiseksi kolmansille osapuolille. Kolmannella osapuolella on oikeus käyttää tietoja ainoastaan toimeksiannon toteuttamiseksi. Jos mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin käyttämämme palveluntarjoajat saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin tietyissä tilanteissa, kuten hätätilanteissa tai varmuuskopiointitarpeiden vuoksi. Tietojen varmuuskopioinnilla varmistetaan, että tiedot ovat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet ovat epäkunnossa.

 

  1. Rekisterin suojaukset

 

Tietoihin pääsee käsiksi vain ne ennalta määritetyt henkilöt, joiden on välttämätöntä tietoja käsitellä palvelun toteuttamiseksi. Heillä on salassapitosopimus. Alihankkijoina käytämme luotettavaksi todettuja toimijoita. Tietokannat ja varmuuskopiot on suojattu teknisin keinoin, ja ne ovat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

  1. Tietojen käsittelyn kesto

 

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen. Lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpidon ja verotuksen vaatimukset, voivat määrätä tietojen säilyttämisestä pidempään, jolloin tietoja ei tuhota vaan säilytetään niin kauan kuin laki niin edellyttää. Kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen näitä käyttötarkoituksia varten, ne poistetaan turvallisesti tai anonymisoidaan siten, ettei henkilöä voida enää tunnistaa.

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yrityksen sopimusvelvoitteet edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 

  1. Oikeudet muutoksiin

 

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen, mikäli lainsäädännössä tapahtuvat muutokset tai Yrityksen sisäiset käytännöt sitä edellyttävät. Tarkistamme selosteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että se vastaa voimassa olevia tietosuojakäytäntöjä. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa rekisteröidyille sopivalla tavalla, esimerkiksi julkaisemalla päivitetty seloste verkkosivustollamme. Suosittelemme rekisteröityjä tarkistamaan selosteen ajoittain mahdollisten päivitysten varalta.

 

  1. Sivustomme käyttämät evästeet

Jos käytämme sivustolla evästeitä, ilmoitamme siitä pop-up evästeilmoituksella. Verkkosivun vierailijan on mahdollista kieltäytyä evästeistä evästeilmoituksen yhteydessä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Muilta sivustoilta upotettu tai linkitetty sisältö

Verkkosivustolla voi olla käytössä upotettua sisältöä tai linkkejä muille sivustoille (esimerkiksi videoita, sosiaalisen median sisältöä, kuvia, artikkeleita, ajanvarausjärjestelmä, toisella sivulla avautuva lomake, jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen / tai siirtyminen sivustolta toisella sivustolla olevaan sisältöön on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa. Emme ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai niihin liittyvien yksityisyyden suojan käytännöistä.

Mikäli sivustolla on käytössä kolmannen osapuolen evästeitä, voit lukea niistä lisää sivustolla olevasta evästekäytännöstä sekä saada lisätietoa, miten voit kieltää evästeet evästeasetuksista.

 

 

Avoinna

ma-pe 8-16
la-su suljettu

Avoinna myös muina aikoina sopimuksen mukaan.

Osoite

Konkosentie 12
17200 VÄÄKSY

Y-tunnus 2846016-4